untitled-titel-3

Privacybeleid

Persoonsgegevens en privacy

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is onontbeerlijk voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
Pajothee respecteert de van kracht zijnde wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens die voorziet dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt de instemming moet hebben van de betrokken persoon, dat de gegevens exact moeten zijn en dat ze met een duidelijk, precies en wettelijk doel moeten worden opgevraagd.
Conform de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van de Klanten aangegeven bij de Privacycommissie. De Klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die hem betreffen. Hij kan dat recht uitoefenen bij Pajothee.
Pajothee verbind zich ertoe de gegevens van zijn Klanten nooit aan derden mee te delen.

Conform de wettelijke bepalingen melden wij het gebruik van cookies op deze site. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop